Kişisel Bilgiler
Ad * :
Soyad * :
Doğum Yeri * :
Doğum Tarihi * :
Mesleğiniz *
(varsa akademik unvanınız)
:
Sigorta Sicil Numaranız :
Ev Telefonunuz * :
İş Telefonunuz :
Ev Adresiniz * :
E-mail Adresiniz * :

Öğrenim Durumunuz
Ortaokul'dan başlayarak, okulun adını, mezun olduğunuz bölüm veya branşı, devam ettiğiniz yılları ve mezuniyet derecenizi yazınız
Ortaokul :
Lise :
Üniversite :
Yüksek Lisans :

Yabancı Dil
Bildiğiniz Yabancı Diller Nasıl Öğrendiniz Konuşma Okuma Anlama Yazma

Herhangi bir dernek/kulübe üye misiniz?
(Akademik, Bilimsel, Ticari, Spor, Hobi, Mesleki ya da
meslek harici dernekler veya kulüpler)
:

Evet Hayır
varsa ismi:

Hobileriniz ya da özel meraklarınız :
Bakmakla mükellef olduğunuz kişiler
(Sadece yakınlık derecelerini yazınız)
:
Herhangi bir bedeni probleminiz var mı?
(Devam eden hastalığız, allerjiniz, sakatlığınız, vb.)
: Yok Var
varsa ismi:
Askerliğinizi yaptınız mı?
(Tecilli ise tecil süresi)
: Yıl*
Ehliyetiniz var mı? : Var Yok Yıl *
Bilgisayar Kullanımı
(Bilgisayar kullanıyorsanız, kaç yıldır, hangi donanımlar
ve yazılımlarla çalışabiliyorsunuz uzmanlaştığınız paket programlar, vb. ayrıntı veriniz)
:

Hangi görevde çalışmak istiyorsunuz? :
Son çalıştığınız işyerindeki aylık ücretiniz : TL
İstediğiniz aylık ücret : TL
İşe başlayabileceğiniz tarih :
Son çalıştığınız işyeriyle temas kurabilir miyiz? : Evet Hayır

Firma Adı ve Yeri Göreviniz İlk Amiriniz Tarihler Ayrılma Nedeni
Hakkınızda referans verebilecek, akrabanız olmayan kişiler
(Tercihen daha önce çalıştığınız işyerlerindeki amirleriniz ya da çalıştığınız / hizmet verdiğiniz kişiler)
Adı Soyadı İşi / Unvanı Adresi / Çalıştığı Yer Telefon / Fax No
Yanında * olan boşluklar doldurulması zorunlu olan bölümlerdir.
Müracaat sahipleri, gerekli durumlarda yazılı veya sözlü olarak sınanabilirler.
Yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, işe başlatılmış olsalar dahi, durumun anlaşılması halinde işten çıkartılabilirler.